Otevřeným oknem

Dlouho jsme se míjeli,
možná stovky let,
oba dva teď dospělí
budem vyprávět
své příběhy bez konce,
od počátku dní,
věčná hra na milence,
první, poslední.
Dnešní večer bude tvůj,
nemusíš se bát,
zapomeň a nelituj,
že jsem tě měl rád.
Byl to jenom dávný sen,
k ránu ospalý,
otevřeným oknem ven
ptáci zpívali.

Budeš chvíli dítětem,
čistá, bez viny,
schováme se před světem
ve tmě se stíny,
slunce zašlo za mraky,
tiše končí den,
zakrýváš své rozpaky
v krajkách u kolen.
Dnešní noc je pro tebe,
nemusíš se bát,
hvězdy vyjdou na nebe,
budu tě mít rád.
Všechno je jen dávný sen,
k ránu ospalý,
otevřeným oknem ven
ptáci zpívali.

V hotelovém pokoji
zastavíme čas,
okamžik, co propojí
zlo i dobro v nás,
lampa svítí, zhasíná
v tanci opilém,
prázdné láhve od vína
leží pod stolem.
Dnešní půlnoc bude tvá,
nemusíš se bát,
byli jsme tam sami dva
a já tě měl rád.
Zůstal nám jen dávný sen,
k ránu ospalý,
otevřeným oknem ven
ptáci zpívali.
 

Milan Valenta na Facebooku
 


Reklama: ---